E T T Å R S F I R A N D E

(null)(null)
Firar man ett år på IKEA så gör man det ordentligt. Tänk att det redan gått ett år sedan jag skrev på anställningspapperna, och vilket år. Jag har utvecklats något enormt både privat och arbetsmässigt, mycket tack vare den interna ledarskapsutbildningen. TACK till mina fina medarbetare och vänner för det här intensiva och händelserika första året tillsammans med er!